Ống nhựa HDPE 80 Pn6-16

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống Nhựa HDPE 80 PN6-16