Ống nhựa HDPE 100 PN6-20

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống Nhựa HDPE 100 PN6-20